Hem
Styrelsen
Mäklarinformation, köpa & sälja
Stadgar
Trivselregler
Entréer & trapphus
Parkering
Energideklaration
Felanmälan
Hitta hit
Nyheter
Logga in
Kommunikation
23 september 2019
Bredband, telefoni, och digital-tv
Vår förening har tecknat ett kollektivt avtal om bredband, telefoni och digital-tv. Avgiften för dessa tjänster betalas via din avgift till föreningen. Följande tjänster ingår i din avgift:

* 500 Mbit bredband
* Bredbandstelefoni
* Digital-tv "Kanalpaket Lagom" 22 kanaler.
För aktuellt kanalutbud se Digitaltv

Support för kommunikationstjänsterna kontakta Telia.


Ansvar:
Medlemmen ansvarar för att de kollektiva kommunikationstjänsterna används i enlighet med de villkor som operatören har ställt. Om medlemmen på något sätt missbrukar tjänsterna så att det strider mot operatörens villkor, hålls medlemmen ansvarig. Kostnader som operatören kopplar till missbruket betalas av medlemmen.

Utrustning:
Utrustningen (Tv-boxen, routern och fjärrkontrollen) ägs av Bostadsrättsföreningen Danviksblick.
Medlemmen ansvarar för att utrustningen används på ett korrekt sätt enligt de instruktioner operatören och tillverkaren föreskriver. Om medlemmen skadar, tar med sig eller förlorar utrustningen, har Bostadsrättsföreningen Danviksblick rätt att fakturera medlemmen för ny utrustning. Detta gäller även om medlemmen sålt sin bostadsrätt, flyttat och tagit med sig utrustningen.

Felanmälan:
Felanmälan av dina tjänster gör du hos Telia. Här finner du kontaktvägarna Telia kontakt
Telefonnummer gällande garantiärenden 020-202070

Uppdaterat 2020-12-28 13:21
Utskriftsvänlig sida
Kommunikation
23 september 2019
Bredband, telefoni, och digital-tv
BRF Danviksblick • www.danviksblick.se
Provided by Webforum